De Bijbel Door - Deel 1

Met mentor • 15 lessen • 743 cursisten

Welkom bij de eerste cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Dit deel behandelt 14 Bijbelboeken: Genesis, Jozua, 1 en 2 Kronieken, Job, Jesaja, Hosea, Micha, Zacharia, Mattheüs, Romeinen, Titus, Hebreeën en Judas.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te bespreken met je mentor. Sommige antwoorden vind je terug in de video’s, voor andere antwoorden zul je de bijbehorende Bijbeltekst moeten lezen. Citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.

Er zijn vijf cursussen met The Bible Project. Deze in totaal vijf cursussen zullen de hele Bijbel behandelen.

NB: deze cursus is gemaakt door GlobalRize. The Bible Project is verantwoordelijk voor de inhoud van de videoclipjes, maar niet voor de vragen in deze cursus.

Start cursus