De Bijbel door - Deel 5

Met mentor • 12 lessen • 60 cursisten

De vijf delen van de cursus “De Bijbel door” gebruiken video’s van The Bible Project als introductie bij de verschillende Bijbelboeken. Deze video’s leggen de structuur en thematiek van elk boek uit, en laten zien welke plaats dit boek heeft in het geheel van de Bijbel.

Dit vijfde veel van de cursus neemt je mee door 14 Bijbelboeken: Deuteronomium, 1 en 2 Koningen, Hooglied, Daniël, Jona, Haggaï, Handelingen, Efeze, 1 en 2 Timotheüs en de drie brieven van Johannes.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of met je mentor te bespreken. Sommige antwoorden kun je terugvinden in het filmpje, andere moet je zelf opzoeken in de Bijbel. Als je de cursus helemaal doorlopen hebt, krijg je een certificaat.

Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Samen behandelen ze de hele Bijbel.

NB: deze cursus is gemaakt door GlobalRize. The Bible Project is verantwoordelijk voor de inhoud van de videoclipjes, maar niet voor de vragen in deze cursus.

Start cursus