Het Onze Vader

Met mentor • 11 lessen • 1.045 cursisten

In deze cursus zullen we het Onze Vader lezen en analyseren. Het bekendste gebed op aarde. Het gebed dat Jezus aan Zijn discipelen leerde om te bidden. Een gebed wat wereldwijd en door allerlei denominaties gebeden wordt.

Deze cursus biedt een aantal inzichten rondom de thema's, die je mogelijk nog niet eerder bent tegengekomen. Het zal je kennis van Gods Woord verrijken, de cursus biedt je de kans om je te verdiepen in deelthema's en je zult door de hele Bijbel heen andere Bijbelverzen en Bijbelgedeeltes lezen.

Vervolgens krijg je de kans om dit gebed in je eigen geloofsleven meer en meer toe te passen en te gebruiken voor persoonlijke groei.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV). Je hebt voor deze cursus geen vooropleiding nodig.

Wij hopen dat je deze cursus met veel plezier volgt en dat deze je tot zegen mag zijn.

Auteur Fabian Eikelboom

Start cursus