BijbelBasis

Met mentor • 15 lessen • 9.751 cursisten

Welkom bij de BijbelBasiscursus!

Dit is een cursus van 15 lessen. Deze cursus zal je langs de hoogtepunten van de Bijbel leiden, Gods boodschap aan jou.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Wanneer beschikbaar, krijg je een mentor die je antwoorden zal controleren en aan wie je vragen kunt stellen. We hopen dat je van de cursus geniet en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen!

Start cursus