De Bijbel door - Deel 2

Met mentor • 15 lessen • 208 cursisten

Welkom bij de tweede cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Dit deel behandelt 15 Bijbelboeken: Exodus, Richteren, Ezra, Nehemia, Psalmen, Jeremia, Joël, Nahum, Maleachi, Markus, 1&2 Korinthiërs, Filemon, Jakobus en Openbaringen.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te bespreken met je mentor. Sommige antwoorden vind je terug in de video’s, voor andere antwoorden zul je de bijbehorende Bijbeltekst moeten lezen. Citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.

Wij raden je aan om maximaal 1 of 2 lessen per dag te volgen. Dit geeft je de gelegenheid om na te denken over de inhoud van de lessen, om in goed contact te komen met je mentor en om door te praten over je persoonlijke vragen. Doordenking van dit soort thema's heeft baat bij een rustig en kalm tempo.

*NB: deze cursus is ontwikkeld door GlobalRize. The Bible Project is verantwoordelijk voor de inhoud van de video’s, niet voor de vragen in deze cursus.

Start cursus