De Bijbel door - Deel 2

Met mentor • 15 lessen • 155 cursisten

Welkom bij de tweede cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Dit deel behandelt 15 Bijbelboeken: Exodus, Richteren, Ezra, Nehemia, Psalmen, Jeremia, Joël, Nahum, Maleachi, Markus, 1&2 Korinthiërs, Filemon, Jakobus en Openbaringen.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te bespreken met je mentor. Sommige antwoorden vind je terug in de video’s, voor andere antwoorden zul je de bijbehorende Bijbeltekst moeten lezen. Citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.

*NB: deze cursus is ontwikkeld door GlobalRize. The Bible Project is verantwoordelijk voor de inhoud van de video’s, niet voor de vragen in deze cursus.

Start cursus