De Bijbel door - Deel 4

Met mentor • 12 lessen • 67 cursisten

Vijf 'De Bijbel door'-cursussen gebruiken de video's van het Bijbelproject als een introductie tot de verschillende Bijbelboeken. De video over elk Bijbelboek geeft uitleg over de structuur en de gedachtegang van het boek. Het laat ook zien hoe het boek bijdraagt aan het algemene verhaal van de Bijbel.

Deze vierde cursus neemt je mee door 11 Bijbelboeken: Numeri, 1&2 Samuel, Prediker, Ezechiël, Obadja, Zefanja, Johannes, Galaten en 1&2 Thessalonicenzen.

Elke les heeft 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te praten. Voor sommige vragen staan de antwoorden in de video's, voor andere moet je de bijbeltekst lezen. Schriftelijke citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling). Alle rechten voorbehouden.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.

Er zijn nog 4 andere cursussen in deze serie. Samen bestrijken deze 5 cursussen de hele Bijbel.

Wij raden je aan om maximaal 1 of 2 lessen per dag te volgen. Dit geeft je de gelegenheid om na te denken over de inhoud van de lessen, om in goed contact te komen met je mentor en om door te praten over je persoonlijke vragen. Doordenking van dit soort thema's heeft baat bij een rustig en kalm tempo.

Let op: deze cursus is een GlobalRize cursus. The Bible Project is verantwoordelijk voor de inhoud van de video's, maar niet voor de vragen in deze cursus.

Start cursus