Eeuwig leven

Met mentor • 5 lessen • 2.091 cursisten

Deze cursus wijst de weg naar eeuwig leven. Het is Gods boodschap aan jou persoonlijk. Deze boodschap is het kennen van Jezus Christus en verzoening met God.

Je kunt deze cursus per les maken en wachten op het antwoord van je mentor. Je mag er ook voor kiezen om deze korte cursus in 1 keer te maken. Zorg wel dat je genoeg tijd neemt om de stappen te overdenken. Dit is geen ‘haastige’ klus.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Je krijgt een online mentor die jouw antwoorden zal nakijken en aan wie je vervolgvragen kunt stellen. We hopen dat je geniet van de cursus en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen en de beslissing te nemen om Jezus Christus te volgen!

Start cursus