Het lijden van Job

Met mentor • 4 lessen • 752 cursisten

Hoofdlijnen van het boek Job

Het boek Job is een lastig boek. De centrale thema’s ‘lijden’ en ‘strijden’ gaven Job en geven ons veel hoofdbrekens. Waarom lijden onschuldigen en rechtvaardigen? Is lijden een straf? Waar is God? Wie is God? Wil ik zo’n God eigenlijk wel?

Ga met Egbert Brink en het boek Job de ring in. Om te worstelen. Om zonder ophouden te vragen. Om God en het leven beter te leren begrijpen. Maar, bovenal, om een wijzer mens te worden.

Cursusopzet

In de eerste videoles legt Egbert Brink uit wat wijsheidsliteratuur in de Bijbel is. Ook worden we getuige van een bizarre weddenschap. In de lessen 2 en 3 ontmoeten we Jobs echtgenote en zijn vrienden. We komen erachter wat zij van Jobs geruïneerde leven vinden en wat Job er zelf van vindt. En dan, God antwoordt! In de laatste videoles legt Job de handen op zijn mond. Heeft hij het opgegeven? Gaat Job knock-out tegen God? Of …

Elke videoles wordt afgesloten met een aantal meerkeuze- en een aantal open vragen. Na aanmelding krijg je een mentor toegewezen. Hij of zij kijkt je antwoorden na en vult ze zo nodig aan. Het is ook mogelijk vragen te stellen aan of ervaringen te delen met je mentor.

Wij raden je aan om maximaal 1 of 2 lessen per dag te volgen. Dit geeft je de gelegenheid om na te denken over de inhoud van de lessen, om in goed contact te komen met je mentor en om door te praten over je persoonlijke vragen. Doordenking van dit soort thema's heeft baat bij een rustig en kalm tempo.

Aangeboden door…

Deze cursus wordt je aangeboden door ‘Weetwatjegelooft.nl’ in samenwerking met GlobalRize. De video's zijn ter beschikking gesteld door ‘Weetwatjegelooft.nl’ en de verwerkingsvragen zijn gemaakt door medewerkers van GlobalRize.

Start cursus