Bijbellezen in context - het penninkje van de arme weduwe

Met mentor • 9 lessen • 149 cursisten

In deze cursus zullen we het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12:41-44 lezen en analyseren. Hierbij zullen we eerst kijken naar het verhaal zelf en onze eigen context, die verrijkend kan werken, maar ook een valkuil kan vormen bij het begrijpen van het verhaal.

Hierna zullen we op basis van een drietal soorten contexten naar het verhaal kijken en zien welk licht deze contexten op het verhaal bieden. Dit zijn:

  1. De directe context, waarmee we het verhaal bedoelen waar de Bijbeltekst bij hoort.

  2. De indirecte context, waarmee we verhalen in de Bijbel bedoelen die over dezelfde onderwerpen gaan als het verhaal over de arme weduwe.

  3. Onze maatschappelijke context, waarbij we het hebben over de manier waarop vanuit de maatschappij op onze interpretatie van het verhaal gereageerd wordt.

Voor het volgen van deze cursus is het handig als u de Engelse taal goed beheerst, u zult namelijk naar een paar Engelstalige video's kijken. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de NBG 1951 Bijbelvertaling.

Wij hopen dat u deze cursus met veel plezier volgt en dat deze u tot zegen mag zijn.

Auteur Fabian Eikelboom

Wij raden je aan om maximaal 1 of 2 lessen per dag te volgen. Dit geeft je de gelegenheid om na te denken over de inhoud van de lessen, om in goed contact te komen met je mentor en om door te praten over je persoonlijke vragen. Doordenking van dit soort thema's heeft baat bij een rustig en kalm tempo.

Gebruik van de cursus in de gemeente

De cursus is geschikt om te gebruiken in de gemeente met een groep. Je stelt de kringleider, catecheet, jongerenwerker, ouderling of voorganger aan als mentor van de groep en van de cursus. De les op learnnn wordt voorbereid vooraf of verwerkt nadien. Je maakt een combinatie met een fysieke ontmoeting of een online meeting op ZOOM, GOOGLE MEET of SKYPE.

Start cursus